SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

 

Organizator

Organizator nagradne igre je podjetje GO PARTNER d.o.o., naslov Tržaška cesta 114, 1370 Logatec.

Družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z izvedbo nagradne igre ali podelitvijo nagrad.

 

Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri, objavljeni na družbenem omrežju Facebook.

Nagradna igra bo potekala od petka, 11. decembra 2020 do srede, 16. decembra 2020 do polnoči na družbenem omrežju Facebook. Namen nagradne igre je pridobivanje novih sledilcev na Facebook strani.

Grafika (fotografija ali video), objavljena pri objavi nagradne igre, je simbolična.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre. Pravila nagradne igre so objavljena na Facebook strani filmoteka.eu.

                                                   

Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji (v nadaljevanju: udeleženci), ki imajo profil na družbenem omrežju Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.

 

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo udeleženci tako, da v času trajanja nagradne igre zapišejo odgovor na nagradno igro kot komentar pod objavo z nagradno igro.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat. Prepozno objavljenih komentarjev ne bomo upoštevali v zaključnem žrebanju.

 

Potek žreba

Izžrebani bodo 3 nagrajenci. Izbor nagrajencev bo potekal s pomočjo naključnega žreba. Nagradno žrebanje bo v četrtek, 17. decembra 2020 ob 15. uri v prostorih podjetja GO PARTNER d.o.o.

Podatki nagrajencev bodo na dan žreba ob 17. uri objavljeni na FB strani filmoteka.eu. Nagrajenci bodo o nagradi in postopku prevzema obveščen preko zasebnega sporočila na FB profilu po zaključku žrebanja.

 

Nagradni sklad

V okviru te nagradne igre bo organizator podelil nagrado trem nagrajencem, od katerih bo vsak prejel nagrado, ki vsebuje:

1x podpisan izvod knjige »Če umrem, preden se zbudim« Marcel Štefančič, jr., ki jo je izdala Založba UMco.

Izžrebanci bodo po žrebu pozvani, naj preko zasebnega sporočila na Facebook strani ali preko e-pošte sporoči svoje kontaktne podatke. Dobitnik nagrade mora najpozneje v 3 dneh po prejemu sporočila od organizatorja le-temu sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, elektronski naslov.

V kolikor izžrebanec ne posreduje zahtevanih podatkov, je organizator prost obveznosti podeliti nagrade. Če se dobitnik nagrade na poziv, naj sporoči zgoraj navedene podatke, v roku 3 dni po pozivu ne bo odzval, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti.

Organizator za izgubljene pošiljke ali napačno navedene kontaktne podatke udeležencev, kot tudi za prijave, ki so nepopolne ali niso bile prejete v roku, ne odgovarja.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne sodeluje v sporih glede lastništva daril.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,
  • se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrade zaradi posredovanih napačnih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

 

Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje namene: obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu, neposrednega in/ali ciljanega trženja, obveščanja o novostih in poslovni ponudbi, vzorčenja, statistične obdelave podatkov.

S sodelovanjem sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek lahko objavi na FB strani podjetja GO PARTNER d.o.o. https://www.facebook.com/filmoteka.eu/

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom.

Sodelujoči to stori pisno na naslov: GO PARTNER d.o.o., Tržaška cesta 114, 1370 Logatec.

Najkasneje v roku 15 dni po prejemu sporočila, bo GO PARTNER d.o.o. preprečil uporabo osebnih podatkov sodelujočega za namen neposrednega trženja, o čemer bo sodelujočega v nadaljnjih 5 dneh z elektronskim sporočilom tudi obvestil.

Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre, t.j. podjetje GO PARTNER d.o.o.

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Končne določbe

Udeleženec v nagradni igri s samim sodelovanjem izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Vprašanja glede nagradne igre lahko pošljete po zasebnem sporočilu na Facebook strani https://www.facebook.com/gopartnerfilms/ .

Organizator nagradne igre
GO PARTNER d.o.o.

Logatec, dne 11. decembra 2020