Splošni pogoji nakupa

 1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so dostopni na spletni strani filmoteka.eu in sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov in mednarodnimi kodeksi za spletno in elektronsko poslovanje.

V splošnih pogojih poslovanja so določeni pogoji nakupa in prodaje izdelkov na spletni strani filmoteka.eu, ki jo upravlja GO Partner d.o.o., Tržaška cesta 114, Logatec (v nadaljevanju: “ponudnik”).

Ponudnik omogoča nakup DVD nosilcev s filmi.

Ponudnik obiskovalca pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, nakupa ne more opraviti.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

 

 1. Opredelitev pojmov

V poslovanju filmoteka.eu in njenih splošnih pogojih se uporabljajo sledeče definicije:

 • Uporabnik spletne strani filmoteka.eu je oseba, ki obišče internetno stran https://filmoteka.eu.
 • Registrirani uporabnik je uporabnik, ki je opravil registracijo in s tem pridobil uporabniški račun.
 • Uporabnik hitrega nakupa je uporabnik, ki opravi nakup brez registracije, tako da izbere možnost hitrega nakupa.
 • Kupec je uporabnik, ki opravi nakup prek postopka registracije ali hitrega nakupa. Kupec je lahko potrošnik ali pravna oseba. Če je kupec pravna oseba, se v polja za vpis podatkov o podjetju vnesejo osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe. Zaradi zagotavljanja pravic na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov je potrebno razlikovati med kupcem, ki je fizična oseba (potrošnik), in kupcem, ki je pravna oseba. Za kupce, ki so pravne osebe, namesto določil omenjenega zakona veljajo določila iz teh splošnih pogojev.
 • Naročilo ali nakup predstavljajo vsi izdelki, ki jih je kupec naročil pri filmoteka.eu.
 • Ponudnik je GO Partner d.o.o., Tržaška cesta 114, Logatec.

 

 1. Naročilo

V filmoteka.eu je mogoče naročiti izdelke v slovenskem jeziku, dostava je možna zgolj na območju Republike Slovenije. Naročilo oz. nakup lahko izvede fizična ali pravna oseba. Kadar nakup opravi pravna oseba, je potrebno izpolniti dodatna podatkovna polja za namen identifikacije pravne osebe ter odgovorne osebe pravne osebe.

Naročilo postane veljavno in ga ni mogoče preklicati, ko ga kupec odda. Takoj zatem kupec prejme elektronsko obvestilo ponudnika, da je bila oddaja naročila uspešna. To obvestilo ne predstavlja potrdila, da je izdelek na zalogi ali da se je odprema začela.

Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov (npr. višja sila), bo kupec o tem pravočasno obveščen po elektronski pošti.

Če ponudnik oceni, da obstaja sum zlorabe, lahko naročilo kadarkoli zavrne.

Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.

Pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik z elektronskim sporočilom kupcu potrdi naročilo. Pogodba je shranjena v elektronski obliki na strežniku ponudnika.

 

 1. Cene

Vse cene, ki so navedene ob posameznih izdelkih, so izražene v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV) in vključujejo strošek dostave. Pri nakupu veljajo ob artiklih navedene cene in popusti v trenutku oddaje naročila, roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni na spletni strani filmoteka.eu.

Akcijske cene oziroma posebne ugodnosti, veljavne ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih kupcu ni potrebno posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnega koli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora kupec ponudnika o tem obvestiti pred plačilom in zahtevati popravek obračuna oziroma odpravo napake v ceni. Če kupec poravna znesek, ki je bil obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je sprejel ceno iz obračuna in pri ponudniku ne more uveljavljati naknadnega ugovora. Ponudnik se lahko kljub temu, po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe.

Navedene cene veljajo le za nakupe preko spletne trgovine filmoteka.eu in se lahko (zaradi akcij, spletnih popustov ipd.) razlikujejo od cen, ki jih ponudnik ponuja drugje.

Ponudnik lahko dnevno spreminja cene izdelkov brez predhodnega obvestila.

 

 1. Vračilo blaga

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, 5. alinea 5. odst. 43.č člen) izdelkov, naročenih preko spletne trgovine filmoteka.eu NI mogoče vrniti ali zamenjati, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat!

To določilo ne velja le v primeru dostave napačnih izdelkov ali druge napake s strani ponudnika, kar se rešuje v dogovoru s kupcem.

V 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov je zapisano, da potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat.

 

 1. Reklamacije

V primeru reklamiranja izdelkov kupec kontaktira ponudnika preko e-naslova info@filmoteka.eu ali po telefonu na številko 041849797.

Če se dostavljeni izdelki vsebinsko razlikujejo od tistih, ki jih je kupec naročil, je možno vračilo napačno dobavljenih izdelkov. Ponudnik v tem primeru krije stroške ponovnega pošiljanja.

Kadar je bil kupcu po pomoti poslan napačen izdelek, naročeni izdelek pa ni dobavljiv, se bosta ponudnik in kupec dogovorila za vračilo izdelka oziroma morebitno zamenjavo s podobnim izdelkom. Pri tem stroške poštnine, nastale pri vračanju izdelka, krije ponudnik.

V primeru, da so dostavljeni izdelki neustrezne kvalitete oziroma niso v skladu s specifikacijami in zahtevami za ta izdelek, mora kupec reklamirati izdelek najkasneje v dveh mesecih po prejemu paketa. Reklamacije po izteku dveh mesecev niso veljavne.

Izdelek je možno reklamirati samo v primeru, da je embalaža še originalno zaprta in nepoškodovana.

Ponudnik ne odgovarja za eventuelne skrite napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.

Kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da :

 • odpravi napako na izdelku ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
 • vrne plačani znesek.

Kupec po lastni izbiri zahteva od ponudnika izpolnitev ene od zgoraj navedenih možnosti.

Pomembno:

Vsebina in slike v spletni trgovini filmoteka.eu so zgolj informativne narave. Posamezni slikovni material in nekatere vsebine se lahko spreminjajo s strani dobaviteljev, zato se lahko razlikujejo od dejansko dobavljenih izdelkov. Reklamacije niso mogoče zaradi nakupa, ki je bil izvršen na osnovi slikovnega materiala.

 

 1. Možnosti plačila

V spletni trgovini so na voljo naslednje možnosti plačila:

Plačilo s kreditnimi karticami, naročeni izdelki se odpremijo po prejemu celotnega zneska nakupa.

Plačilo z Valu, naročeni izdelki se odpremijo po prejemu celotnega zneska nakupa

 

 1. Dostava in stroški dostave

Stroški pošiljanja so za kupce filmoteka.eu brezplačni.

 

 1. Dobavni rok

Dobavni rok naročila za izdelke na zalogi je praviloma od 1 do 3 delovne dni. Za izdelke, ki jih ponudnik trenutno nima na zalogi, je dobavni rok lahko daljši. V tem primeru ponudnik kupca o tem obvesti z elektronskim sporočilom, ki vsebuje tudi podatke o predvidenem času dobave.

V primeru, ko ponudnik naročene izdelke odpravi pravočasno, ni odgovoren za morebiten prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca.

 

 1. Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na priloženem garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na priloženem garancijskem listu ali na računu.

 

 1. Odgovornost ponudnika

Ponudnik ni odgovoren za eventuelne motnje pri poteku nakupa, ki so posledica ravnanja uporabnika ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja filmoteka.eu.

 

 1. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

 

 1. Uporaba piškotkov (ang. Cookies)

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati, ali pa želite, da ste obveščeni, preden se piškotek naloži na vaš računalnik, lahko to določite v nastavitvah vašega brskalnika. Filmoteka.eu lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi računalnika uporabnika oz. kupca. Med te podatke sodijo: naslov IP, vrsta brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali v naši spletni trgovini. Te informacije ponudnik uporablja izključno za pregled splošne statistike o uporabi spletne trgovine filmoteka.eu.

 

 1. Izjava o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

Ponudnik v skladu z 32. čl. Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) izjavlja, da ne priznava pristojnosti izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS). Pritožbo lahko kupec vloži na evropski platformi za spletno reševanje potrošniških sporov z uporabo elektronske povezave:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL